Reference

Apatinska pivara Apatin

Apatinska pivara Apatin
- Remont i održavanje postrojenja
- Izrada rezervnih delova

Hladnjača Apatin

Hladnjača Apatin
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Sidwood Bački Monoštor

D.O.O. Sidwood Bački Monoštor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Pronavis Bački Monoštor

D.O.O. Bački Monoštor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Swarovski Subotica

D.O.O. Swarovski Subotica
- Bravarska galanterija i izrada rezervnih delova

A.D. Imlek Subotica

A.D. Imlek Subotica
- Bravarska galanterija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Vecom Bezdan

D.O.O. Vecom Bezdan
- Reparacija i izrada rezervnih delova

j.k.p. Vodokanal Sombor

j.k.p. Vodokanal Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

Delta agrar Sombor

Delta agrar Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Džimi Komerc Prigrevica

D.O.O. Džimi Komerc Prigrevica
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Paksel Apatin

D.O.O. Paksel Apatin
- Reparacija i izrada rezervnih delova

JKP Naš Dom Apatin

JKP Naš Dom Apatin
- Reparacija i izrada rezervnih delova

Betonjerka A.D. Sombor

Betonjerka A.D. Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

Somborelektro d.o.o. Sombor

Somborelektro d.o.o. Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. BETA-CORN Sombor

D.O.O. BETA-CORN Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

D.O.O. Boja Sombor

D.O.O. Boja Sombor
- Reparacija i izrada rezervnih delova

Termovent Komerc doo - Beograd

Termovent Komerc doo - Beograd

D.O.O. CASTEL - Apatin

D.O.O. CASTEL - Apatin

Dunav - Apatin

Fabrika nameštaja Dunav - Apatin
- Reparacija i izrada rezervnih delova